Dienstverlening WOH

KO-Bus 

De bus van WOH: de KO-Bus wordt ingezet voor het vervoer van ouderen van en naar de dagopvang van Dagcentrum Lieven de Key.

Ko-Bus tochtjes

Het hele jaar door organiseert WOH op woensdagmiddag KO-Bus tochtjes voor ouderen. De tochtjes gaan langs mooie plekjes in Noord- en Zuid-Holland. Jaarlijks verschijnt in maart een speciaal programmaboekje waarin alle tochtjes staan.

Met de auto 'uit en thuis' 

U kunt gebruik maken van het vrijwilligersvervoer van WOH. Vrijwilligers rijden u met hun eigen auto op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar bijvoorbeeld de kapper, het ziekenhuis, de tandarts, familie, zwembad enz.
De betaling gebeurt met strippen. Een strippenkaart met 10 strippen kost € 17,00 en is verkrijgbaar op kantoor van WOH.

Telefooncirkel

De telefooncirkel is bedoeld voor ouderen die geen familie in de directe omgeving hebben. De deelnemers van een telefooncirkel staan onder leiding van een vrijwilliger. Elke dag, ook in het weekend, heeft men contact met elkaar. Hierdoor weten de deelnemers dat als de telefoon niet wordt opgenomen er actie wordt ondernomen.

Klussenbank Heemstede


De klussenbank verricht kleine klussen in en om de woning voor ouderen die niet (meer) in staat zijn de klussen zelf te doen. Ook voor problemen met de computer kunnen ouderen terecht bij de Klussenbank. De klussen worden uitgevoerd door vrijwilligers.


Administratieve Thuishulp

Deze hulp is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen in Heemstede die geholpen willen worden bij hun persoonlijke financiële administratie, zoals: betalen van rekeningen, regelen van periodieke betalingen, invullen van formulieren en declaraties en het overzichtelijk opbergen van de administratie.

 

 

 FAO

FAO staat voor: Financieel Administratieve Ondersteuningsgroep
Deskundige vrijwilligers helpen ouderen die vragen hebben over of problemen hebben met:
financiële regelgeving, belastingen, ordenen van de administratie, controleren van nota's voor de eigen bijdrage, bijzondere bijstand, huisvesting en woonsituatie, schrijven van beroep- en bezwaarschriften enz.
Voor aanmelding kan men terecht bij WOH, tel: 023-5288510 of Loket Heemstede, tel: 023-5483040

Hulp bij het invullen van belastingformulieren

Voor hulp bij het invullen van eenvoudige belastingformulieren kunt u ook terecht bij WOH. Dit is een project met de ouderenbonden in Heemstede. Speciaal opgeleide vrijwiligers zijn ouderen behulpzaam bij het invullen van belastingaangiften. Ook het aan huis invullen van belastingaangifte behoort tot de mogelijkheden. Hulp bij het invullen van belastingformulieren is alleen bestemd voor ouderen met een beperkt inkomen/vermogen. Kosten € 12,50 per belastingformulier. 

Verhuiscoach

Mensen die willen of moeten verhuizen en voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen een beroep doen op de inzet van een vrijwillige verhuiscoach. De verhuiscoach staat de klant bij gedurende het verhuistraject. Voor aanmelding kan men terecht bij Loket Heemstede. Telefoon: 023-5483040 (8.30 - 13.00)

Samen Eten

Elke laatste dinsdag van de maand kan worden deelgenomen aan de gezamenlijke maaltijd.
De gastvrouwen zorgen voor een mooi aangeklede tafel, ontvangen en bedienen de gasten.
De maaltijd kost € 12,00 en bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht.


Huisbezoek 80 jarigen

Ouderen die 80 jaar worden krijgen rond hun 80ste verjaardag een brief van Welzijn Ouderen Heemstede, waarin zij gevraagd worden deel te nemen aan dit projekt. Zo wil Welzijn Ouderen Heemstede aan de weet komen aan welke dienstverlening ouderen behoeften hebben.

Tijd voor 2

'Tijd voor 2' biedt ondersteunende en/of activerende begeleiding aan ouderen woonachtend in Heemstede.
Tijd voor 2 is voor ouderen die behoeften hebben aan contact omdat zij bijvoorbeeld:

  • weinig bezoek krijgen
  • graag een praatje willen maken
  • af en toe een wandeling (eventueel met rolstoel) willen maken
  • niet meer alleen naar de winkels gaan

Pedicure

De pedicure is elke donderdag aanwezig bij Welzijn Ouderen Heemstede.
Zij is gediplomeerd. Voor een behandeling moet u wel eerst een afpsraak maken.
De kosten per behandeling zijn € 28,00

 

Rijbewijskeuring

Voor de rijbewijskeuring voor 75 plussers kunt u terecht bij Welzijn Ouderen Heemstde. Wij raden aan op tijd de formulieren aan te vragen en een afspraak te maken. Dokter Vismans is één maal per maand op dinsdagmiddag aanwezig. De kosten voor de keuring zijn € 35,00

Dagcentrum Lieven de Key

Dagcentrum Lieven de Key is een samenwerkingsproject van Stichting SHDH en Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede (WOH).
Het dagcentrum is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9.45 tot 16.00 uur.
Het dagcentrum is bestemd voor ouderen in de gemeente Heemstede die zelfstandig wonen en die in contact willen komen met leeftijdgenoten.
In het dagcentrum staat het ontmoeten van andere mensen centraal, waarbij activiteiten worden aangeboden die aansluiten bij uw persoonlijke interesse. U kunt meedoen aan gezelschapsspellen en creatieve activiteiten.
Ook kunt u meedoen aan bewegingsactiviteiten. De begeleiding is professioneel waarbij beroepskrachten en vrijwilligers u samen persoonlijke aandacht geven. Indien u gehaald en gebracht wilt worden kunt u gebruik maken van de KO-Bus, dit is de bus van WOH.
De eigen bijdrage voor deelname is € 7.50 per dag, dit is inclusief koffie, thee, warme maaltijd en vervoer. Een halve dag (zonder maaltijd) kost € 2.50.

 

 

In de tuin bij Welzijn Ouderen Heemstede