Algemeen

De stichting stelt zich ten doel de zelfstandige woon- en leefsituatie van ouderen te bevorderen. Zij richt zich daarbij op het ondersteunen van individuele ouderen en groepen van ouderen met als oogmerk het vergroten van hun maatschappelijke participatie en hun zelfredzaamheid. Uitgangspunt zijn de behoeften en de wensen van de ouderen zelf. 

De Visie van Welzijn Ouderen Heemstede kunt u, meer uitgewerkt, lezen in het Visiedocument.

De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Heemstede en is daardoor in staat haar diensten aan te bieden aan 55- plussers in Heemstede. Welzijn Ouderen Heemstrede is een ANBI geregistreerde  instelling. Giften gedaan aan WOH kunt u van de belasting aftrekken.

Bij WOH werken 6 beroepskrachten en ca. 100 vrijwilligers.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden; drie leden zijn benoemd op voordracht van de ouderenbonden en twee onafhankelijke leden.            

Wilt u meer weten over onze organisatie?
Folders van diverse projecten zijn verkrijgbaar op ons kantoor aan de Lieven de Keylaan 24. Ons  gedetailleerde jaarverslag en het activiteitenverslag zijn ook online in te zien via deze link:
Financieel jaarverslag en Activiteitenverslag 2014

Vanaf 1 januari 2016 gaan Casca en Welzijn Ouderen Heemstede samen verder als WIJ Heemstede. 

Neemt u ook een kijkje op wijheemstede.nl , daar bouwen WIJ hard aan een nieuwe website!

 

De gemeente Heemstede heeft aan de welzijnsorganisaties Casca en Stichting Welzijn Ouderen Heemstede gevraagd het aanbod van diensten en activiteiten op elkaar af te stemmen en waar mogelijk nauwer te gaan samenwerken. Dit heeft geleid tot een plan voor het welzijnswerk met de titel Welzijn Heemstede van de toekomst. Dit plan kunt u hier downloaden.

Van het plan is een samenvatting gemaakt. Deze vindt u hier.

 

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.
In de maanden juni, juli, en augustus zijn wij op vrijdag open tot 13.00.